Ubezpieczenie samochodu

Agent ubezpieczeniowy pomoże z pewnością dobrać odpowiednią ofertę dla naszych potrzeb. W przypadku ubezpieczenia samochodu trzeba pamiętać o tym, że najczęściej obowiązuje ono na terenie kraju, na którym została zawierana umowa. Czy to jednak oznacza, że ulegając wypadkowi poza granicami Polski nie uzyskamy odszkodowanie od ubezpieczyciela, jeśli zawieraliśmy umowę w kraju? Najczęściej niestety tak, chociaż zależy to od tego, jaką polisę wybierzemy, ponieważ istnieje wiele wariantów ubezpieczenia. Co więcej, zwykłe, najtańsze oferty ubezpieczeniowe dotyczą określonej odległości, w której może dojść do zdarzenia, aby uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Z jednej strony, trzeba przyznać, że jest to sprytny chwyt stosowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Continue reading „Ubezpieczenie samochodu”

Wyrażenie sprzeciwu wobec wyroku zaocznego

Wyrok zaoczny wydawany jest przy nieobecności osoby pozwanej, która nie została przez nią wcześniej zgłoszona i odpowiednio uzasadniona. Może być także wydany przy nieobecności powoda, która powoduje, że sąd nie będzie mógł wysłuchać przygotowanego przez niego uzasadnienia dla złożonego wniosku. Taki wyrok jest wiążący, chociaż można wyrazić wobec niego sprzeciw. Sprzeciw od wyroku zaocznego musi zostać przesłany do sądu w terminie czternastu dni od otrzymania wyroku zaocznego. W uzasadnieniu należy przedstawić ważne powody, dla których pozwany nie był obecny w sądzie. Należy do nich ciężka choroba pozwanego oraz fakt, że nie został on poinformowany o terminie rozprawy. Do takiej sytuacji może dojść wskutek błędu popełnionego przez sąd bądź Urząd Pocztowy, który przesłał wezwanie sądowe na zły adres pocztowy. W swoim sprzeciwie osoba pozwana powinna także zawrzeć merytoryczne uzasadnienie dla złożonego przez siebie sprzeciwu i starać się udowodnić, że wniosek powoda od początku był bezzasadny. Sprzeciw od wyroku zaocznego może zostać oddalony, jeżeli nie zostanie on przez osobę pozwaną dobrze uzasadniony, a sprawa uznana zostanie za niemożliwą do rozstrzygnięcia na korzyść pozwanego. W wypadku odrzucenia takiego sprzeciwu, gdy dotyczył on wyroku w sprawie o nakaz zapłaty pozwany będzie musiał wpłacić na rzecz powoda całą żądaną przez niego kwotę i nie będzie miał prawa do rozłożenia jej na raty.

 

W przypadku, gdy sprzeciw od wyroku zaocznego zostaje przyjęty, wówczas rozpatrzony zostanie także sprzeciw od nakazu zapłaty. Wniosek powoda może zostać odrzucony już w trakcie analizy sprzeciwu przedstawionego przez pozwanego, jeżeli wykaże ona, że sprawa przedstawiona przez powoda i tak uległa już przedawnieniu. Continue reading „Wyrażenie sprzeciwu wobec wyroku zaocznego”