Jak bardzo referencje wpływają na nasze zatrudnienie?

ocena kompetencji nieraz jest długo wyczekiwana zwłaszcza przez pracowników, którzy są dopiero na stażu lub praktyce. Bardzo często ocena kompetencji jest wtedy kluczowa dla rozwoju kariery. Otrzymawszy wspaniałe referencje możemy zacząć szukać ścieżek rozwoju zawodowego w innych firmach lub też kontynuować karierę w przedsiębiorstwie, od którego rozpoczęła się nasza przygoda z pierwszą pracą. Zwłaszcza wśród młodych ludzi ocena kompetencji jest niezwykle istotna. Wobec powszechnego dostępu do różnych uczelni wyższych konkurencja wśród młodych pracowników na rynku pracy jest olbrzymia. Trudno porównywać ze sobą tak zwane wiodące i gorsze uczelnie w kraju, ale jednak tytuł magistra czy inżyniera zobowiązuje do konkurowania z innymi absolwentami podobnych kierunków.

Z jednej strony, studenci i absolwenci często obawiają się o niedostateczny poziom własnych umiejętności. Żywią obawy także w związku z niewystarczającą siłą przebicia, pewnością siebie i tak dalej. Trudno jednak oczekiwać od człowieka stawiającego swoje pierwsze kroki na rynku pracy, aby czuł się pewnie w poszukiwaniach płatnego zajęcia. Z drugiej jednak strony, nabycie jakiegokolwiek doświadczania i uzyskanie pozytywnych referencji jest niezwykle istotne i absolwenci zwłaszcza najpopularniejszych kierunków studiów dobrze zdają sobie z tego sprawę.

Często od okresowej oceny kompetencji zależy na przykład także to, czy umowa zostanie przedłużona z danym pracownikiem, czy też nie. Może być więc to element stresujący, ale na ogół tak nie jest. Ktoś, kto jest zaangażowanym pracownikiem i stara się jak najlepiej wywiązywać z powierzonych mu zadań nie powinien mieć problemów z wystawieniem mu pozytywnych opinii. Co prawda, niejednokrotnie pracodawcy sięgają po niezbyt przyjemne dla pracowników metody inwigilacji tak, aby sprawdzenie umiejętności i kwalifikacji załogi dawało pewne rezultaty. Trudno się jednak dziwić, skoro przy tak dużej konkurencji na rynku pracy dla pracodawcy zastąpienie pracownika nowym nie jest zbyt wielkim wydarzeniem.